790 86 99 66   022 243 14 45   Faks: 022 664 97 45   Email: nobe@nobe.com.pl

Wykonując izolację należy stopniowo rozwijać taśmę razem z papierem adhezyjnym, układać w złączu i przez papier lekko dociskać taśmę do uszczelnianej powierzchni. Przed zalaniem asfaltem usunąć papier adhezyjny.
Łatwe łączenie taśmy na długości lub szerokości na styk lub zakładkę.
Najlepsza jakość aplikacji jest zapewniona, gdy jedna z uszczelnianych krawędzi jest ułożona na gorąco, HYDROBIT Bg można także wykorzystać do spoinowania dwóch płyt betonowych po odpowiedniej obróbce termicznej np. płyty parkingowe. Kiedy jedna z uszczelnianych krawędzi zostanie ułożona na gorąco taśma HYDROBIT Bg nie wymaga dodatkowego przygotowania przed montażem. Taśmę należy nakładać ręcznie na suche i oczyszczone podłoże przy temperaturze otoczenia powyżej 5oC i bezdeszczowej pogodzie. Stosowanie HYDROBIT Bg nie wymaga użycia środków gruntujących, jedynie powierzchnie pylące powinny być płaskie, odpylone oraz zagruntowane asfaltowym roztworem gruntującym. Uszczelniane powierzchnie metalowe powinny zostać oczyszczone i odtłuszczone.